Turystyka: Gmina Dobiegniew

Walory turystyczne

Gmina Dobiegniew z racji swojego położenia na malowniczym terenie północno-wschodniej części województwa lubuskiego, czyni to miejsce idealnym do wypoczynku oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Atrakcyjna rzeźba terenu, liczne jeziora i okoliczne lasy zachęcają do przyjazdu. Położenie Gminy sprawia, że okolice są naturalnym zapleczem rekreacyjnym dla dużych aglomeracji miejskich, łatwo tu dojechać koleją lub samochodem.

W krajobrazie tego terenu dominują jeziora. Do najpiękniejszych i największych zaliczyć można: Osiek, Ostrowieckie, Radęcino, Wielgie. Większość z nich ma przygotowane plaże i dostępne pola biwakowe. Czystość wód sprawia, że występuje tu wiele gatunków ryb: szczupak, sandacz, sielawa, lin, sieja. Jeziora i okolica to prawdziwy raj dla wędkarzy i osób pragnących wypocząć w bliskim kontakcie z naturą.

Przez teren Gminy przepływa kilka rzek, m, in. Drawa oraz Mierzęcka Srtuga. Dla turystów zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem organizowane są spływy kajakowe na jednym z najpiękniejszych szlaków wodnych w Polsce.

Zieleń okolicy to zasługa lasów, które stanowią ok. 60 proc. powierzchni gminy, z dominacją iglastych i mieszanych, a także kompleksów leśnych Puszczy Drawskiej. Miłośnicy zbierania jagód i grzybów znajdą tu obfitość runa leśnego, a myśliwi na pewno zechcą powrócić na udane łowy, gdyż lasy pełne są jeleni, saren i dzików. Amatorzy jazdy konnej również znajdą tu coś dla siebie, ponieważ na terenach leśnych wyznaczone są dwa szlaki konne, które stwarzają wspaniałe warunki do uprawiania tej formy rekreacji. Na terenie gminy wytyczono także interesujące szlaki piesze i rowerowe, nazwane Wstęgą Dobiegniewa, ponieważ opasają one okolicę jak wstęga.

Walory architektoniczno - krajobrazowe

Na terenie gminy Dobiegniew znajduje się wiele zabytkowych budowli świeckich oraz sakralnych. Charakteryzują się one bardzo dużym znaczeniem historycznym i należą do nich między innymi : mury obronne z basztą z XIV w. oraz zabytkowy kościół gotycki z końca XIV w. położone w samym centrum Dobiegniewa. Po pożarze który miał miejsce w XVII wieku Kościół został przebudowany, a zachowane w nim oryginalne portale i ciekawe witraże zostały odnowione i wyeksponowane. Kolejne zabytkowe kościoły znajdują się w Ługach ( kościół prawosławny p.w. Najświętszej Bogurodzicy pochodzący z końca XIX w. ) oraz w Radęcinie (kościół p.w. Św. Piotra i Pawła z XVII w. ).

Znaczna część terenów osadniczych zachowała walory i wartości kulturowe. W całej gminie przeważa zabudowa z okresu przedwojennego 1936 - 1939 r., która na stałe wpisała się w krajobraz przyrodniczy i kulturowy, harmonijnie z nią współgrając.

Obszar Starego Miasta w Dobiegniewie oraz wsie Chomętowo, Ługi, Mierzęcin, Słonów i Słowin charakteryzują się historycznym układem przestrzennym z licznymi obiektami historycznymi (źródło : Wydawnictwo - Urząd Miejski w Dobiegniewie, Dobiegniew 2009).
KWHotel - Oprogramowanie Hotelowe