Turystyka: Muzeum Woldenberczyków

W okresie wojennym 1940 - 45 r. w Dobiegniewie znajdował się największy obóz jeńców wojennych Oflag II C Woldenberg. Miejsce to zasługuje z pewnością na odwiedzenie i chwilę zadumy nad historią. Obecnie znajduje się tu Muzeum Woldenberczyków (fot.) w którym możemy dowiedzieć się jaka była przeszłość tego miejsca. Choćby tego, że w obozie przebywało około 6500 oficerów i podoficerów, na obszarze ok. 25ha. Teren ogrodzony był 2,5 metrowym drutem kolczastym, a dookoła ustawionych było 8 wierz strażniczych. Jeńcy przebywali w 25-u murowanych barakach mieszkalnych, przedzielonych niewielką umywalnią. Do obozu należało również 6 budynków pełniących funkcję świetlic, sal wykładowych, pracowni i paczkownia.

Obecnie patrząc z zewnątrz na dawne tereny obozowe, ciężko uwierzyć w jego wcześniejsze istnienie. Zachowała się tylko jedna wieża strażnicza (fot.) oraz jeden budynek zaadaptowany na Muzeum, w którym znajduje się kilka tysięcy przedmiotów przedstawiających życie jeńców (fot.), makiety obrazujące układ obozu (fot.) oraz materiały związane z wybuchem II Wojny Światowej z 1939 r. (fot.) (źródło : Obóz Jeniecki Oflag II C Woldenberg, Dobiegniew 2008).


Galeria:KWHotel - Oprogramowanie Hotelowe